Om te slagen voor een van de diverse examens wordt u goed begeleid. Wij hechten daarbij veel waarde aan de zorg en aandacht voor iedere deelnemer. Edumar kent daarom een zogenaamde Zorggarantie. Deze houdt in dat u altijd welkom blijft, zolang u niet voor alle examens geslaagd bent. Mocht u dus onverhoopt niet in een keer slagen, dan blijft u altijd welkom om de lessen gratis te blijven volgen. Dit aanbod blijft geldig totdat het examen met goed gevolg is afgerond.

Deze garantie is vooral van belang voor menssen die de opleiding niet in een keer (een jaar) kunnen afronden. Bijvoorbeeld wanneer men nog niet voldoende vaartijd heeft. In dat geval kan men bijvoorbeeld wel alle theorie-examens doen en dit afronden met het Diploma Aspirant Schipper. Op het moment dat men dan wel voldoende vaartijd heeft opgebouwd, kan men gewoon weer gebruik maken van de nodige examentrainingen voor het mondelinge examen. De Zorggarantie verjaart niet !!

De Zorggarantie is tevens vastgelegd in artikel 3 van de Algemene Voorwaarden van Edumar Vaaropleidingen.

zorggarantie

Zorggarantie verjaart niet.

Zorggarantie is vastgelegd in

de Algemene Voorwaarden

van Edumar.

 

disclaimer    l    algemene voorwaarden    l    klachtenprocedure    l    copyright    l    contact    l    home

Rijnpatent.nl © 2014  Edumar vaaropleidingen, Hoekseize 32-C, 8711 HR Workum, 0515-541067/06-54278606

ontwerp: AF Design