Onder een klacht wordt verstaan schriftelijke melding van ontevredenheid overresultaten en/of dienstverlening.

Bij de afhandeling van een klacht hanteert Edumar het volgende:

- Er worden alleen schriftelijke klachten in behandeling genomen.

- Bij de schriftelijke indiening dient u tevens een datum van indiening aan te geven.

- De indiener van de klacht krijgt binnen twee weken bericht van ontvangst van de klacht.

- Als een klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt de indiener van de klacht uiterlijk binnen vier weken na  ontvangstdatum hiervan op de hoogte gesteld.

  1. -Een klacht moet binnen zes weken na de ontvangstdatum zijn afgehandeld.

De klacht wordt, indien mogelijk, behandeld door een onafhankelijk persoon/medewerker, die zelf niet bij de klacht betrokken is.

Het bestaan van het klachtenmanagementsysteem wordt aantoonbaar bekend gemaakt aan de klant en aan de eigen medewerkers.

Voorstel vanuit Edumar tot het aanwenden van een onafhankelijk organisatie zijn bijvoorbeeld de Directie van de Enkhuizer Zeevaartschool of de BBZ te Enkhuizen.

Het klachtenmanagement is opgenomen en getoetst tijdens de toelatingsprocedure tot het UWV en het CRKBO.

Open de PDF om de gehele klachtenprocedure te lezen >>klachtenprocedure

 

disclaimer    l    algemene voorwaarden    l    klachtenprocedure    l    copyright    l    contact    l    home

Rijnpatent.nl © 2014  Edumar vaaropleidingen, Hoekseize 32-C, 8711 HR Workum, 0515-541067/06-54278606

ontwerp: AF Design