info rijnpatent

Eindelijk lesmateriaal voor het Rijnpatent

Op veler verzoek heeft Edumar lesmateriaal ontwikkeld voor het Rijnpatent. Met name voor het vak Kennis van de Rijn bestond veel behoefte aan overzichtelijk Nederlands lesmateriaal. De vakken voor het Groot Vaarbewijs biedt Edumar al heel veel langer aan. Onder andere in de vorm van zelfstudiepakketten. Nieuw is dat nu ook de aanvulling over de Kennis van de Rijn is uitgewerkt in een duidelijk en overzichtelijk studiepakket.

Al jaren merkten we bij Edumar dat er in Nederland grote behoefte is aan dergelijk materiaal. Iedereen die de afgelopen jaren examen heeft gedaan, moest zich behelpen met een samengeraapt lesmateriaal uit het buitenland of materiaal dat sterk verouderd was. Die tijd is nu voorbij.

Het lesmateriaal per Strecke bestaat onder ander uit een Streckebeschrijving in de vorm van een gekleurde Rijnatlas met woordelijke beschrijving, aangevuld met heel veel beeldmateriaal. Daarnaast treft men per Strecke 7 proefexamens aan. Ook zijn er bij iedere Strecke enkele praktische doe-opdrachten opgenomen. Op een leuke manier doet men spelenderwijs de nodige kennis op die nodig is voor het examen.

Bij de aanvraag van het eerste Strecke ontvangt men tevens een algemeen lesboek met algemene kennis over de Rijn. Hierin treft men algemene achtergrondkennis over de gehele Rijn. Bijvoorbeeld de belangrijkste overslag-havens, het regime en verloop van de Rijn, een uitleg over pegels, waterstanden en betonning en wat specifieke regelgeving.

<< terughome.html

Primeur!! Lesmateriaal Rijnpatent. Vanaf nu exclusief bij Edumar verkrijgbaar.

Fragmenten Edumar Oefenkaarten Rijnpatent

Het verloop van de Duitse Rijn

<< terughome.html
 

disclaimer    l    algemene voorwaarden    l    klachtenprocedure    l    copyright    l    contact    l    home

Rijnpatent.nl © 2014  Edumar vaaropleidingen, Hoekseize 32-C, 8711 HR Workum, 0515-541067/06-54278606

ontwerp: AF Design