Voor de beroepsvaart in Nederland kennen we het Groot Vaarbewijs en het Rijnpatent. Het Groot Vaarbewijs is bedoeld voor de bedrijfsmatige vaart op de Nederlandse binnenwateren. Het Rijn

Bij het aanvragen van een Rijnpatent dient men naast een theorieexamen, ook vaartijd te hebben opgedaan op het betreffende riviergedeelte. Binnen een tijdsvak van 10 jaar dient men in totaal

Op veler verzoek heeft Edumar les-materiaal ontwikkeld voor het Rijnpatent. Met name voor het vak Kennis van de Rijn bestond veel behoefte aan overzichtelijk Nederlands lesmateriaal. De vakken voor

info rijnpatentinfo_rijnpatent.html
opleidingenopleidingen.html
lees meer...info_rijnpatent.html
lees meer...opleidingen.html
lees meer...vaartijd.html

Examenvorm: schriftelijk, 20 meerkeuze-vragen, Slagingsnorm: 75% (15 van de 20 vragen goed) Duur: 30 minuten, Toelatingseisen: minimaal 21 jaar, Geldigheidsduur: 2 jaar

vaartijdvaartijd.html
werkaanbodwerkaanbod.html
lees meer...exameninfo.html
lees meer...kosten.html
lees meer...werkaanbod.html

Ondanks de economische crisis is er nog altijd een grote vraag naar arbeids-krachten in de binnenvaart. Wanneer u aan de opleiding bent begonnen, kunt u direct als Lichtmatroos aan de slag!

De kosten zijn € 85,- per Strecke. Bij de eerste Strecke ontvangt men tevens een overzichtelijke en handige opbergmap. Hierin treft men ook een studiewijzer en enkele overzichtskaarten van de gehele

kostenkosten.html
exameninfoexameninfo.html
 

Rijnpatent.nl © 2014  Edumar vaaropleidingen, Hoekseize 32-C, 8711 HR Workum, 0515-541067/06-54278606

disclaimer    l    algemene voorwaarden    l    klachtenprocedure    l    copyright    l    contact    l    home

Nieuwsbrief!home_files/Edumar%20Nieuwsbrief%202012.pdf

ontwerp: AF Design